Количка

0 артикула

Условия за ползване

 

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата на Соларис 2003 ООД

 

Предмет на Общите условия

 

Настоящият документ съдържа Общите условия , съгласно които фирма Соларис 2003 ООД , предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.renaissans.eu . Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина .

 

Регистрация

 

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. При желание за регистрация , ползвателят попълва регистрационна форма , в която посочва коректни данни , необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка , както и валиден адрес на постоянно установяване , телефонен номер и e-mail адрес .

 

Съгласие

 

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление , с което декларира , че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема .

 

Условия за поръчка на стоки

 

Поръчка

 

За да поръчате от www.renaissans.eu , не е задължителна регистрация .Поръчка и доставка на стоки от Соларис 2003 ООД , чрез онлайн магазина става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока или при поръчка , като гост .  В поръчката клиентът посочва име , адрес , телефонен номер и начин на плащане .

 

Потвърждение и изпълнение на поръчки

 

Служител на Соларис 2003 ООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента . Соларис 2003 ООД си запазва правото да не изпълни поръчк а, направена през интернет магазина www.renaissans.eu , ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока . Служител  на Соларис 2003 ООД уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от служител. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането..

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

 

Срок и цена на доставка

 

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина www.renaissans.eu, е три работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България е 5лв .

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на Соларис 2003 ООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

 

Условия и начини на плащане

 

Трансакционната валута при плащане е Български лев (ЛВ).  Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута.

 

Наложен платеж

 

При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера. В сумата , която заплаща на куриера е включена цената на куриерската услуга и цената на артикулите , които клиента поръчва .

 

Банкова карта – от онлайн системата за картови разплащания

 

При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.


Соларис 2003 ООД приема плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V PAY

 

 

Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:

 

Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола).

 

 

Допълнителна информация за чуждестранни клиенти

 

Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на продукт в този сайт, чиято валута е различна от български левове (BGN), трябва да се счита само за сведение. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

Максималната сума за плащане, допустима с едно плащане с карта е 10 000 лева.

Клиентите извън България също носят отговорност за всички вносни мита, квоти, разрешителни, ограничения продукт и други местни изисквания. Препоръчваме Ви да проверите най-новите, приложими изискванията на местното законодателство, преди да направите поръчка.

 

 

Защита на картовите данни

 

По време на процеса на проверка за автентичност, персоналът на магазина няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.

За предотвратяване на измами,при плащания с карта Visa или MasterCard, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови Организации:

Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между нашия сървър и сървъра, обработващ плащането.

Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждане на CVV код .

В допълнение, за утвърждаването Ви като законен картодържател, нашият сървър на плащане поддържа схеми за разпознаване на автентичността на Visa и MasterCard - Verified by VISA или MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

 

По банков път

 

При избор на начин на плащане „по банков път”, след като клиентът направи поръчка, се генерира оферта с номер. Клиентът извършва банков превод по сметка на Соларис 2003 ООД, като цитира номера на офертата като основание за превода. Валидността на офертата е три работни дни.

 

 

Доставка на стока

 

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която Соларис 2003 ООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура и гаранционна карта, както и подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

 

Гаранционни условия

 

При доставката клиентът получава гаранционна карта за закупения от него артикул, която дава информация за гаранционния срок и сервиза.

 

Връщане на продукт

 

Клиентът има право да върне закупен от него продукт от интернет магазина www.renaissans.eu в срок от два работни дни от доставката. Продуктът трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация.

В случай на връщане на продукт и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефон на Соларис 2003 ООД – 032/649755 и да посочи номера на поръчката , имената си  и продуктите , които е закупил .

Служител  посочва адреса, на който клиента да върне продуктът. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:30-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата www.renaissans.eu .  

 

УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА „ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ”Същност на услугата „ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ”

Всеки клиент на електронния магазин на Соларис 2003 ООД на www.renaissans.eu може да запази закупения продукт или да упражни правото си да го върне , като използва услугата „ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ”.

Обхват на услугата „ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ”  

- „ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ” може да се упражни в 2-дневен срок, считано от датата на получаване от клиента на закупения от електронния магазин на Соларис 2003 ООД  
www.renaissans.eu  продукт .

- За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде е в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване на боя и др.) и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи – гаранционни карти, инструкции за употреба и др., ако има такива, както получаването от Соларис 2003 ООД на върнатия продукт трябва да е в рамките на 2-дневния срок .(2)

- За използването на услугата е необходимо клиентът да се обади на телефонът на Соларис 2003 ООД  032/649755 и да посочи номер на 
поръчката , имената си  , продуктите , които е закупил  и банковата си сметка, като същият ще бъде информиран за адреса, на който продуктът да бъде изпратен ведно с придружаващите го документи и принадлежности.

Всички разходи, извършени от клиент по повод осъществяване на услугата „ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ”, свързани с връщане на закупения продукт включително, но не само стойността на транспортните и/или куриерски разходи и всички други разходи извън цената на закупения продукт, остават за сметка на клиента. 

 

- При поръчка на диоптрични очила , www.renaissans.eu предлага възможност за монтиране на диоптрични лещи с диоптри по избор на клиента , които са подарък . В случай , че клиента желае да върне продукта , стойността на лещите - 40лв , остава за сметка на клиента . 

- Заплатената цена на продукта ще бъде възстановена от Соларис 2003 ООД  в срок от 30 дни по специално посочена от клиента банкова сметка при наличие на предпоставките съгласно настоящите условия.

- На всеки върнат продукт се прави преглед от страна на Соларис 2003 ООД  с оглед установяване на наличието или липсата на предпоставките съгласно настоящите условия.

- Прегледът на върнатия от клиента продукт се извършва от служител на Соларис 2003 ООД, в присъствието на двама служители на Соларис 2003 ООД, за което се съставя констативен протокол.(7)

- Соларис 2003 ООД  отказва да възстанови заплатената цена, в случай, че при прегледа на върнатия продукт се установи липса на някое от изискванията по (2)., включително, ако такова е констатирано в протокола съставен по (7)

- Соларис 2003 ООД не поема и не носи каквато и да било отговорност, в случай, че при извършване на услугата „ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ” чрез използването на куриерски услуги възникват каквито и да било нарушения на търговският вид и комплекта на продуктите, включително и такива възникнали в резултат на механични и каквито и да било други въздействия при транспортирането.


Настоящите условия важат единствено за електронния магазин на Соларис 2003 ООД на www.renaissans.eu
 

Със зареждане на www.renaissans.eu всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на www.renaissans.eu . 
Посещението и разглеждането на 
www.renaissans.eu не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на www.renaissans.eum може да се изисква регистрация. www.renaissans.eu автоматично информира потребителите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на www.renaissans.eu

 

Политика за Поверителност

1. Общи    

 Декларация за поверителност Ви предоставя цялата необходима информация, за да разберете как събираме данните, които могат да ви идентифицират.

 

Сайтът www.renaissans.eu   е собственост на „Соларис 2003” ООД.  Дружеството е регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 115788187, със седалище и адрес за контакти: гр. Пловдив, ул.Дарвин 34.

 

Тази Декларация за поверителност ("политика за поверителност") е валидна за уеб сайта www.renaissans.eu (записван за по-кратко"Сайтът") и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от  „Соларис 2003” ООД при регистрирането на потребители в Сайта и взаимодействието на потребителите с услугите и функционалностите, предлагани от Сайта. Декларацията за поверителност е изготвена в съответствие с регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни.

 Декларацията за поверителност идентифицира администратора на данни, който събира и обработва лични данни, за целите на предоставяне на договорни услуги , за подобряване  функциалността на Сайта. В декларацията се  конкретизира какви лични данни  се събират;  дали  личните данни  се предават на  трети страни; мерките за сигурност и конфиденциалност на  данните, прилагани с цел защита и съхранение на данните; и начините, по които потребителят може да контролира процеса на обработка  и съхраняване на личните си данни, и да наложи законните си  права .

 

2  АДМИНИСТРАТОР и ОБРАБОТВАЩ лични данни

Администраторът на лични данни за онлайн платформа и сайт www.renaissans.eu  е фирма „Соларис 2003” ООД,  дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 115788187, със седалище и адрес за контакти: гр. Пловдив, ул.Дарвин 34. Администраторът на лични данни от свое име събира и обработва лични данни на клиенти на сайта. Длъжностно лице отговорно за защитата на лични данни във фирма  е Калин Валентинов Иванов, mail@renaissans.eu, телефон 0888633725.

 

3.  Естеството и вида на процеса на  събиране на лични данни и целите за които се събират

При посещаване на сайта на нерегистрирани потребители(сърфиращи) не се  събират и обработват лични данни.

--- информация за данни които се събират -- За функциониране и изпълняване на договорните си задължения ,администраторът на лични данни събира – две или три имена, емайл адрес ,  телефон, адрес –посочен от клиента за доставка на закупената стока и при необходимост номер на банкова сметка.

Лични данни се събират и обработват за изпълнение на услугите предлагани от сайта. Също така лични данни могат да бъдат предоставени доброволно от потребителя(по-детайлна информация долния абзац), например при взаимодействие на потребителя с функционалностите на Сайта при регистриране на потребителя с цел да се запознае с услугите предлагани от Сайта-например при абонамент за бюлетин, при регистриране към различни програмни или към други инициативи, предлагани чрез Сайтът. Администраторът също така ще си запази правото да съхранява и обработва лични данни на потребители (регистрирани и неристрирани), за да оцени или защити правните норми и да спази законите, подзаконовите актове и законодателството на  България и на Общността(ЕС).

Данни свързани с конфиденциална финансова информация- номера на дебитни и кредитни карти и други  (както е описано в общите условия) не се обработват и съхраняват от администратора на Сайта, а от обслужващата транзакциите банка.При връщане на стока от клиент,  клиентът ще трябва да предостави номер на банкова сметка , по която да му се преведе обратно заплатената за стоката сума.

 

Съгласно изискванията , уведомяваме потребителите, че техните лични данни се обработват съгласно правното основание по  чл. 6, параграф 1, буква а) и буква б) на регламент 679/2016 на ЕС , а именно; точка а)- субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели-описани по –горе в точка 3 ; точка б)- обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.

Информираме ви и за съществуването  на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране . По същество автоматичното вземане  на решения и профилиране извършвано от администратора, представлява нисък риск за правата и свободите на потребителите свързани с личните им данни .То се извършва, както е описано по-горе в точка 3 с цел най- вече да се запознаят клиентите на сайта с новите колекции, да се информират за промоции и подобни.

 Сайтът www.renaissans.eu  изпраща автоматизирани имейл съобщения във следните случаи:

а/ при регистрация на нов потребител, за да му се пожелае приятно пазаруване

б/ при поръчка

 

4. Права на потребителите.
Потребителите на сайта имат правото по всяко време(от настройките на профила)  да променят, да получават потвърждение, че личните  им данни съществуват или не съществуват, да проверяват тяхното съдържание, произход и точност, да ги  актуализират ,  да заличават и трият информацията(профила си) свързана с техните лични данни. При изтриване на профил, автоматично се изтриват всички лични данни  свързани със субекта на данните. Ако потребителят има съмнения , че се злоупотребява по какъвто и да е начин с неговите лични данни,го съветваме  по най-бързият начин да се свърже с представители на фирмата администратор на сайта  Соларис 2003 ООД - телефон 0888633725  или на имейл адрес mail@renaissans.eu . Институцията, на територията на България , който следи за коректното обработване на личните данни е Комисията за защита на личните данни – КЗЛД (https://www.cpdp.bg) . За да упражнят  правата си  и за  всякакви заявки или искания, свързани с обработката на лични данни от администратора , потребителят може да се свърже с обработващия данните.

За да  обобщим   и синтезираме  правата ви свързани с обработката на лични данни , спрямо  регламент 679/2016 на ЕС, ги представяме в следващите подточки;

 

4.1  имате право да изискате от администратора достъп до обработваните от него лични данни , по реда и при условията, описани в чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.2 имате право да изискате от администратора коригиране на обработваните от него лични данни , по реда и при условията, описани в чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.3  имате право да изискате от администратора изтриване на обработваните от него лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.4 имате право да изискате от администратора ограничаване на обработването на лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.5 имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни, по реда и при условията, описани в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.6 . имате право на оттегляне на съгласието: потребителят на сайта има правото на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието  ви може да се направи по електронен път, чрез настройките в профила или чрез имейл до …… Оттеглянето на съгласието , ще направи невъзможно предостването на услугите от страна на сайта, , поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от предоставяне на услуги от страна на сайта. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните ще има за резултат това, че Глобал Брандс Дистрибюшън  няма да може да  ви изпраща  съобщения , имейли , смс  с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с вас по въпроси, свързани с клиентска програма и други; по електронен път.

4.7 съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът на сайта Глобал Брандс Дистрибюшън  , заявавя, че няма техническата възможност да предостави преносимост на личните данни от сайта към други сайтове

 

 

 

5 . Съхранение на личните данни

Личните данни ще бъдат събирани и обработвани чрез електронна система, управлявана от Соларис 2003 ООД и съхранявани на сървър,  която се намира в офисите на фирмата, както е посочено по-горе. Администраторът на сайта декларира , че лични данни няма да бъдат предоставяни на ДУГИ СТРАНИ.

Срокът на съхранение на  личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. Докато потребителят има действащ, активен профил в сайта, администраторът съхранява неговите лични данни. В момента на изтриване, деактивиране на профила , информацията за личните данни ще бъде изтрита.

 

 

 

6. Обработка на лични данни

 Глобал Брандс Дистрибюшън  като администратор на сайта обработва лични данни на потребителите в рамките и при обстоятелствата, посочени в настоящата Политика за поверителност и  в съответствие със съгласието, дадено от потребителя при събирането на данни.

Личните данни на потребителя ще бъдат обработвани  в рамките на организацията на фирма Соларис 2003 ООД от оторизирани лица, които ще има достъп до тях въз основа на своите задължения  и във връзка с целите на обработката . Достъп до личните данни , ще имат оторизирани служители на Соларис 2003 ООД. При заяваване в електронен формат, на имейл, клиентът на сайта, може да получи информация за вида лични данни , които му се обработват, за оторизираните служители , които обработват личните му данни, дали външна фирма обработва личните му данни, както и дали личните му данни са били предоставяни на трети фирми, страни или организации.

Администраторът декларира, че никакви лични данни не се предават извън пределите на България.

 

 

7. Предоставяне и разкриване на лични данни.

Потребителят носи отговорност , че предоставените лични данни са верни и точни. Всякаква загуба или щети, причинени на уебсайта или на лицето, отговорно за уебсайта или на всяко трето лице чрез предоставяне на погрешна, неточна, или непълна информация в регистрационния формуляр, ще е изключителна отговорност на Потребителя.

 

Личните данни, предоставени от клиенти на сайта, ще бъдат разкривани на лица, които отговарят за техническото обработване на данните; пред маркетинговите специалисти във фирмата; собствениците на Соларис 2003 ООД при упражняването на собственическите им права ще могат да се запознават в необходима степен със съобщените от клиентите на сайта лични данни .


Предоставянето на лични данни от потребителя за маркетингови цели, както е посочено по-нагоре в точка 3 , е безплатно и по желание; отказът от предоставяне на лични данни няма да има последствия за възможността потребителят да се регистрира в  Сайта, отказът от една маркетингова услуга няма да влияе за абонирате за друга.

 

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка. Например Вашите лични данни се разкриват на спедиторска компания с цел извършване на доставка на закупена от вас стока. Освен това вашите данни могат да бъдат разкривани на полицията ,на съдебните органи и на други съгласно законовите разпоредби органи, Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без вашето изрично съгласие

 

Благодарим ви, че се запознахме с нашата политика за поверителност и съхраняване и обработка на личните данни. Пожелваваме ви приятно пазаруване!

Най-продавани

 • Guess GU7527

  -50%
  Цена: 135.00лв.
  Каталожна цена: 270.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 135.00лв.
  Каталожна цена: 270.00лв.
  Отстъпка: 135.00лв. (50.00%)

Нови продукти

 • Ana Hickmann Sunglasses HI3065 04A

  -34%
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  Отстъпка: 71.00лв. (33.81%)
 • Ana Hickmann AH9338 P04

  -34%
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  Отстъпка: 71.00лв. (33.81%)
 • Ana Hickmann AH9338 P01

  -34%
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  Отстъпка: 71.00лв. (33.81%)
 • Ana Hickmann HI3040 03B

  -34%
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  Отстъпка: 71.00лв. (33.81%)
 • Ana Hickmann HI3159 A01

  -32%
  Цена: 149.00лв.
  Каталожна цена: 220.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 149.00лв.
  Каталожна цена: 220.00лв.
  Отстъпка: 71.00лв. (32.27%)
 • Ana Hickmann HI3167 09A

  -32%
  Цена: 149.00лв.
  Каталожна цена: 220.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 149.00лв.
  Каталожна цена: 220.00лв.
  Отстъпка: 71.00лв. (32.27%)
 • Ana Hickmann HI3084 01A

  -32%
  Цена: 149.00лв.
  Каталожна цена: 220.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 149.00лв.
  Каталожна цена: 220.00лв.
  Отстъпка: 71.00лв. (32.27%)
 • Ana Hickmann AH9267

  -34%
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  Отстъпка: 71.00лв. (33.81%)
 • Ana Hickmann HI3113 D01

  -34%
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 139.00лв.
  Каталожна цена: 210.00лв.
  Отстъпка: 71.00лв. (33.81%)
 • Benetton BE5061 103

  -44%
  Цена: 89.00лв.
  Каталожна цена: 159.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 89.00лв.
  Каталожна цена: 159.00лв.
  Отстъпка: 70.00лв. (44.03%)
 • Jimmy Choo VITA/S 807IR

  -50%
  Цена: 298.00лв.
  Каталожна цена: 596.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 298.00лв.
  Каталожна цена: 596.00лв.
  Отстъпка: 298.00лв. (50.00%)
 • Jimmy Choo KRISTEN/S 06JHA

  -50%
  Цена: 330.00лв.
  Каталожна цена: 660.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 330.00лв.
  Каталожна цена: 660.00лв.
  Отстъпка: 330.00лв. (50.00%)
 • Jimmy Choo LUCINE/S 8079O

  -50%
  Цена: 230.00лв.
  Каталожна цена: 460.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 230.00лв.
  Каталожна цена: 460.00лв.
  Отстъпка: 230.00лв. (50.00%)
 • Jimmy Choo ANNABETH/S 8079O

  -50%
  Цена: 290.00лв.
  Каталожна цена: 580.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 290.00лв.
  Каталожна цена: 580.00лв.
  Отстъпка: 290.00лв. (50.00%)
 • Jimmy Choo MAMIE-S - RHL9O

  -50%
  Цена: 315.00лв.
  Каталожна цена: 630.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 315.00лв.
  Каталожна цена: 630.00лв.
  Отстъпка: 315.00лв. (50.00%)
 • Jimmy Choo JAYLA/S 01QHA

  -50%
  Цена: 315.00лв.
  Каталожна цена: 630.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 315.00лв.
  Каталожна цена: 630.00лв.
  Отстъпка: 315.00лв. (50.00%)
 • Jimmy Choo LEELA/S 086/HA

  -50%
  Цена: 290.00лв.
  Каталожна цена: 580.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 290.00лв.
  Каталожна цена: 580.00лв.
  Отстъпка: 290.00лв. (50.00%)
 • Jimmy Choo GAYA/S 086/HA

  -50%
  Цена: 299.00лв.
  Каталожна цена: 598.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 299.00лв.
  Каталожна цена: 598.00лв.
  Отстъпка: 299.00лв. (50.00%)
 • Jimmy Choo GAYA/S PEFIR

  -50%
  Цена: 299.00лв.
  Каталожна цена: 598.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 299.00лв.
  Каталожна цена: 598.00лв.
  Отстъпка: 299.00лв. (50.00%)
 • Jimmy Choo LEAH/S 06J/HA

  -50%
  Цена: 299.00лв.
  Каталожна цена: 598.00лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 299.00лв.
  Каталожна цена: 598.00лв.
  Отстъпка: 299.00лв. (50.00%)